SIVANANDA YOGA

Sivananda Yoga

Sivananda Yoga henvender seg primært til yogier som søker de spirituelle gavene i yoga.

Denne yogastilen fokuserer nemlig i særlig grad på det spirituelle aspektet, åndedrettsøvelser og dyp avspenning. Yoga regnes derfor ofte for å ha en bløtere og mildere tilgang til yoga enn andre stilarter.

Fokus på positiv tenkning og meditasjon

De klassiske, fysiske øvelser inngår også i Sivananda Yoga, men med et mer direkte fokus på positiv tenkning og meditasjon. Sivananda-yogier oppfordres i særlig grad til å leve sunt og med en sterk oppmerksomhet på kroppens indre liv.

Øvelsene tilrettelegges med henblikk på å skape et meditativt flow, som igjen skaper en åndelig forbindelse til et høyere plan. Yoga er som utgangspunkt for alle, men stilen krever en sterk mental bevissthet hos yogien. Meditasjonsøvelsene foregår på et nivå, hvor det krever stor styrke å kunne hengi seg. I Sivananda Yoga handler det om å være åpen og mottagelig.