Monthly Archives: July 2014

 1. YIN YOGA

  YIN YOGA

  Yin Yoga

  Yin Yoga er en forholdsvis ny form for yoga, som er utviklet av Paul Grilley innen for de seneste 20 årene. Yin Yoga kaldes også for gjenoppbyggende yoga, fordi det er en rolig form for yoga som fokuserer på dype strekk og avbalansering av kroppen.

  I motsetning til mange andre yogastiler, som fokuserer på å styrke kroppens muskler, rettes oppmerksomheten i Yin mot kroppens bindevev, dvs. ledd og leddbånd, som inneholder mye bindevev.

  Det er viktig for leddene at bindevevet holdes smidig; ellers blir de stive. I Yin Yoga arbeides det med alle ledd, men det er ofte et særlig fokus på de store leddgruppene som hofter, bekken og den nederste del av ryggen.

  Fokuset på utholdenhet og smidighet.

  På grunn av arbeidet med leddene, har Yin et målrettet fokus på utstrekning og smidighet. I Yin Yoga utfordres ikke musklen....

  Les mer »
 2. GRAVIDYOGA

  GRAVIDYOGA

  Gravidyoga

  Yoga er for alle – også gravide! Gravid yoga er utrolig populært og med god grunn.

  Store forandringen som inntreffer i livet ditt når du skal føde et barn. For i denne formen for gravid yoga (gjen)oppdager du dine egne ressurser og finner din indre kraft fram, så du blir både fysisk og mentalt klar til den store forandringen som inntreffer i livet ditt når du skal føde et barn.

  Yoga for gravide fungerer som et godt supplement til de alminnelige fødselsforberedelsene, bl.a. fordi du gjennom øvelsene og avspenningen blir særlig oppmerksom på kroppen og dens signaler.

  Du blir trent i å fokusere på kroppen din, samtidig som du forbereder deg til den forestående fødsel. Du blir godt rustet fysisk så vel som mentalt til at bli forelder.

  Åndedrettsøvelsene er tilpasset den gravides kropp. ....

  Les mer »
 3. BARNEYOGA

  BARNEYOGA

  Barneyoga

  Yoga i barnehøyde – hva er det for en størrelse? Dagens barn er barn som andre har vært det i tidene før dem. De elsker å leke, finne på, trenger klemmer og kjærlighet og vil gjerne lære.

  Av Emmamaria Vincentz

  Deres verden er preget av travelhet.

  Vi voksne har travelt – fryktelig travelt – og alt for lite tid. Synes vi i hvert fall selv. Informasjonsmengden er enorm, tingene går fort for seg, vi kan være online 24/7 med ubegrensede valgmuligheter for stimuli, underholdning og gadgets. Dessuten er virkeligheden at vi har rundet over 7 mia. mennesker som alle skal ha mat og andre behov oppfylt – og menneskets ønske etter mer og mer har satt moder jords balanse under press.

  Kravene til knowhow og læring for skolebarn er store i den vestlige verden, da det stilles høye forventninger til dem og vår felles framtid. Det kan ikke unngå å påvirke oss – både voksne og barn.

   

   

  Vi høre....

  Les mer »
 4. HATHA YOGA

  HATHA YOGA

  Hatha Yoga

  Hatha Yoga er den mest utbredt formen for yoga og er en av yogaens opprinnelige grunnformer. Hatha Yoga har dannet grunnlag for utviklingen av en rekke andre yogaformer, deriblandt Astanga, Bikram, Iyengar og Sivananda. Ordet ”hatha” stammer fra sanskrit og betyr ”anstrengelse” eller ”styrke”, hvilket viser at Hatha Yoga netop vægter udholdenhed og er en styrkelse af kroppen.

  Målet med Hatha Yoga er en generell følelse av fysisk velvære.

  Yoga kan derfor ses som betegnelsen på en søken etter balanse mellom sol og måne, venstre og høyre side av kropp og hjerne, feminine og maskuline kvaliteter. Hatha Yoga er for alle og prioriterer en fullstendig kontroll over kroppen, hvor særlig fysiske øvelser og åndedrettsøvelser er i fokus. Målet med Ha....

  Les mer »
 5. ASTANGA YOGA

  ASTANGA YOGA

  Astanga Yoga

  Astanga Yoga henvender seg spesielt til deg, som søker et aktivt og vitalt liv med en sterk helse, et friskt sinn og en kjærlig sjel. Astanga betyr åtte-grenet (”eight-limbed”). Den tredje av de åtte grenene – asana – utspringer fra Hatha Yoga.

  Innenfor Astanga Yoga arbeider man i serier av fysiske stillinger uten pauser, hvilket krever en kontinuerlig innsats og intensitet. Dermed svetter man en del under Astanga-praksis, noe som er viktig for den utrensende prosess i både kropp og sinn.

  Praksis kan utføres både intensivt og i et roligere tempo, alt avhengig av ens egen tilgang, beherskelsen av åndedrettet og eventuelle særlige utfordringer, hvor stillingene tilpasses den enkeltes behov. Formålet er å skape en balansert indre ro hvorfra man utvider erkjennelsen av seg selv i mer enn én forstand.

  Man starter med den fysiske praksis, som kjennetegnes ved koordineringen av dype åndedrett og bevegelser gjennom solhilsener og still....

  Les mer »
 6. POWER YOGA

  POWER YOGA

  Power Yoga Tempoet er høyt gjennom hele klassen

  Power Yoga er en moderne og energifylt form for yoga, hvor pulsen ligger høyt. Det særlige ved denne yogastilen er at den rommer elementer fra aerobic. Med andre ord fokuserer Power Yoga primært på det fysiske aspektet. Det handler om å styrke kroppen, strekke ut og arbeide med åndedrettet. Tempoet er høyt gjennom hele klassen, i motsetning til mer tradisjonell yoga hvor perioder med avspenning og/eller meditasjon alltid inngår.

  Power Yoga har dog også den spirituelle og mentale side med, bare i mindre omfang end i klassisk yoga. Power Yoga utspringer, som alle yogastiler, fra Hatha Yoga, og kan betraktes som en videreutvikling av Astanga Yoga, som nettopp er kjent for sin harde, fysiske trening.

  Yoga anses av mange for å være en jord....

  Les mer »
 7. S.A.T.S. Yoga

  S.A.T.S. Yoga

  S.A.T.S. Yoga

  S.A.T.S. Yoga er en ny og dynamisk form for yoga. S.A.T.S. Yoga fokuserer særlig på den fysiske side av yogaen, og målet er primært muskulær balanse, bevegelighet og styrke.

  S.A.T.S. Yoga er for alle som elsker å røre på seg og utfordre kroppen.

  Evnen til å lytte til kroppen i løpet av den fysiske treningen vektlegges, men den åndelige og spirituelle side av yogaen er helt nedtonet. S.A.T.S. Yoga kalles også Fitness Yoga, nettopp fordi denne yogaformen er en kombinasjon av fitness-øvelser og yogastillinger. S.A.T.S. Yoga er for alle som elsker å røre på seg og utfordre kroppen.

   ....

  Les mer »
 8. KRIPALU YOGA

  KRIPALU YOGA

  Kripalu Yoga

  Kripalu Yoga er nært beslektet med den klassiske yogaform Hatha Yoga, hvor omdreiningspunktet er en kombinasjon av fysiske øvelser og stillesittende meditasjon. Kripalu Yoga er en mild form for yoga, hvor økt bevissthet er i fokus

  Tempoet er derfor langsomt - for å skape plass til å nå dypt inn i selvet.

  I Yoga lytter man til sin egen kropp og tilpasser øvelsene deretter. Man arbeider altså ut fra sitt eget nivå, og man tar hensyn til hva ens egen kropp tillater.

  I Kripalu Yoga mediterer man underveis i bevegelsene. Ideen er at yogiene i de forskjellige stillingene etter hvert kan jobbe målrettet med følelsesmessige konflikter i kroppen og sinnet. Tempoet er derfor langsomt - for å skape plass til å nå dypt inn i selvet. Harmoni og nærvær er andre nøkkelord i den....

  Les mer »
 9. SIVANANDA YOGA

  SIVANANDA YOGA

  Sivananda Yoga

  Sivananda Yoga henvender seg primært til yogier som søker de spirituelle gavene i yoga.

  Denne yogastilen fokuserer nemlig i særlig grad på det spirituelle aspektet, åndedrettsøvelser og dyp avspenning. Yoga regnes derfor ofte for å ha en bløtere og mildere tilgang til yoga enn andre stilarter.

  Fokus på positiv tenkning og meditasjon

  De klassiske, fysiske øvelser inngår også i Sivananda Yoga, men med et mer direkte fokus på positiv tenkning og meditasjon. Sivananda-yogier oppfordres i særlig grad til å leve sunt og med en sterk oppmerksomhet på kroppens indre liv.

  Øvelsene tilrettelegges med henblikk på å skape et meditativt flow, som igjen skaper en åndelig forbindelse til et høyere plan. Yoga er som utgangspunkt for alle, men stilen krever en sterk mental bevissthet hos yogien. Meditasjonsøvelsene foregår på et nivå, hvor det krever stor sty....

  Les mer »
 10. IYENGAR YOGA

  IYENGAR YOGA

  IYENGAR YOGA

  BKS Iyengar (1918-) er mest kjent for sitt hovedverk ”Light on Yoga” fra 1966 - en yogabok som i dag har status som klassiker og referanseverk.

  Iyengar®yoga er en moderne og systematisk yogaform. Arbeidet med asana (fysiske stillinger) og pranayama (åndedrett) er basert på grundige metoder og teknikker. Ved å iaktta det detaljerte samspillet mellom kropp og sinn, fastholdes konsentrasjon og mental stabilitet. På denne måten blir en meditativ forankring i nået tilgjengelig. BKS Iyengar beskriver selv sin metode som ”Meditation in action”.

  I 1961 uttalte Mr. Iyengar: ”It is necessary to practice with faith, patience and persistence. It's not a question of ’do yoga and feel fine’. It has to be worked deeply. After 30 years of practice, I now do the asanas with comfort and care”.

  Drøyt 40 år senere anerkjente Time Magazine endelig Mr. Iyengars enorme og vedvarende innflytelse på det globale yogamiljøet: ”One of the 100 most influ....

  Les mer »